دوره آموزشی قصه درمانی (رویکرد شناختی- رفتاری) (شیراز)

دوره آموزشی قصه درمانی (رویکرد شناختی- رفتاری) (شیراز)

مدرس : دکتر سید محسن اصغری نکاح، زمان : 27 و 28 آذرماه 1393

دوره آموزشی مهارتهای زندگی کودک سطح 1

دوره آموزشی مهارتهای زندگی کودک سطح 1

مدرس : خانم بیات، زمان : 8 آذرماه 1393

دوره آموزشی مصاحبه تشخیصی

دوره آموزشی مصاحبه تشخیصی

مدرس : آقای دکتر اورکی، زمان : 6 آذرماه 1393

دوره آموزشی هیپنوتیزم درمانی

دوره آموزشی هیپنوتیزم درمانی

مدرسین : دکتر علی شریفی، دکتر امیرهوشنگ باقری، دکتر مهوش آگاه، دکتر رضا جمالیان، دکتر مهدی فتحی، دکتر عنایت الله شهیدی و دکتر مرتضی علی اشرفی، زمان : از 6 آذرماه 1393

دوره آموزشی مشاوره ازدواج

دوره آموزشی مشاوره ازدواج

مدرس : دکتر صادقی، زمان : 26 ، 27 و 28 آذرماه 1393

دوره آموزشی رفتاردرمانی دیالکتیک (اصفهان)

دوره آموزشی رفتاردرمانی دیالکتیک (اصفهان)

مدرس : دکتر مژگان صلواتی، زمان : 13 و 14 آذرماه 1393

دوره آموزشی روان درمانی مبتنی بر روان بنه (CBT پیشرفته)

دوره آموزشی روان درمانی مبتنی بر روان بنه (CBT پیشرفته)

مدرس : دکتر مسعود جان بزرگی، زمان : 21 آذرماه 1393

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری ( CBT مقدماتی)

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری ( CBT مقدماتی)

مدرس : دکتر مسعود جان بزرگی، زمان : 14 آذرماه 1393

دوره آموزشی درمان اختلالات یادگیری با رویکرد حافظه فعال

دوره آموزشی درمان اختلالات یادگیری با رویکرد حافظه فعال

مدرس : دکتر دکتر ارجمندنیا، زمان : 3 آذرماه 1393

نتایج 31 تا 40 از 191 مورد