دوره آموزشی رویارویی با نگرانی در درمان اختلال اضطراب فراگیر

دوره آموزشی رویارویی با نگرانی در درمان اختلال اضطراب فراگیر

مدرس : دکتر مجید محمود علیلو، زمان : 11 دی ماه 1393

دوره آموزشی مصاحبه تشخیصی

دوره آموزشی مصاحبه تشخیصی

مدرس : دکتر مجید محمود علیلو، زمان : 9 و 10 دی ماه 1393

کارگاه CBT دوره مقدماتی (مبانی نظری و اصول، نحوه ارزیابی و فرمول بندی موردی)

کارگاه CBT دوره مقدماتی (مبانی نظری و اصول، نحوه ارزیابی و فرمول بندی موردی)

مدرس : دکتر عباس رمضانی فرانی، زمان : 27 آذرماه الی 18 دی ماه 1393

دوره آموزشی روابط ابژه 1 ( رشد شخصیت و آسیب شناسی روانی)

دوره آموزشی روابط ابژه 1 ( رشد شخصیت و آسیب شناسی روانی)

مدرس : دکتر محمود دهقانی، زمان : از 18 آذرماه 1393

دوره آموزشی تکنیک­ های درمانی کودک

دوره آموزشی تکنیک­ های درمانی کودک

مدرسین : دکتر علیرضا عابدین، خانم نفیسه شهیدی و خانم فاطمه سلطانی، زمان : از 17 آذرماه 1393

دوره آموزشی مدیریت استرس

دوره آموزشی مدیریت استرس

مدرس : فاطمه نوربالا، زمان : 9 دی ماه 1393

دوره آموزشی آشنایی با آزمون های عینی و فرافکن

دوره آموزشی آشنایی با آزمون های عینی و فرافکن

مدرس : دکتر ناصر صبحی قراملکی، زمان : 4 و 5 دی ماه 1393

دوره آموزشی طرحواره درمانی

دوره آموزشی طرحواره درمانی

مدرس : دکتر لادن فتی، زمان : 30 آذرماه الی 5 دی ماه 1393

دوره آموزشی مسائل جنسی کودک و نوجوان

دوره آموزشی مسائل جنسی کودک و نوجوان

مدرس : دکتر شهرام اسلامی، زمان : 19 آذرماه 1393

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری (اهواز)

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری (اهواز)

مدرس : امان الهی، زمان : 28 آذرماه 1393

نتایج 31 تا 40 از 187 مورد