دوره آموزشی تشخیص و درمان مشکلات جنسی

دوره آموزشی تشخیص و درمان مشکلات جنسی

مدرس : دکتر محمد علی بشارت، زمان : 29، 30 مهر و اول آبان ماه 1393

دوره آموزشی زوج درمانگری رفتاری- سیستمی

دوره آموزشی زوج درمانگری رفتاری- سیستمی

مدرس : دکتر محمد علی بشارت، زمان : 16 الی 17 مهرماه 1393

دوره آموزشی درمان رفتاری- سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و بدنی شکل

دوره آموزشی درمان رفتاری- سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و بدنی شکل

مدرس : دکتر محمد علی بشارت، زمان : 8 الی 10 مهرماه 1393

دوره آموزشی مشاوره زناشویی (زوج درمانی)

دوره آموزشی مشاوره زناشویی (زوج درمانی)

مدرسان : دکتر نوابی نژاد و دکتر احمدی، زمان : 5 و 6 شهریورماه 1393

دوره آموزشی والدین موفق و شیوه های تربیتی موثر (ویژه عموم)

دوره آموزشی والدین موفق و شیوه های تربیتی موثر (ویژه عموم)

مدرس : دکتر فاطمه نیک پرور، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی چگونه با نوجوان خود ارتباط برقرار کنیم؟ (ویژه عموم)

دوره آموزشی چگونه با نوجوان خود ارتباط برقرار کنیم؟ (ویژه عموم)

مدرس : فاطمه نیک پرور، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی SPSS و آمار مقدماتی

دوره آموزشی SPSS و آمار مقدماتی

مدرسان : دکتر محسن دهقانی و نسرین اسماعیلیان، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی زوج درمانی مقدماتی

دوره آموزشی زوج درمانی مقدماتی

مدرسان : دکتر محسن دهقانی و فاطمه نیک پرور، زمان : با تکمیل ظرفیت

نتایج 31 تا 40 از 131 مورد