دوره آموزشی اختلالات روانی کودکی و نوجوانی: تشخیص و ارزیابی

دوره آموزشی اختلالات روانی کودکی و نوجوانی: تشخیص و ارزیابی

مدرس : دکتر حمید یعقوبی، زمان : 24 و 25 مهرماه 1393.

دوره آموزشی مبانی و نظریه های هوش و کاربرد آن در تشخیص و آموزش

دوره آموزشی مبانی و نظریه های هوش و کاربرد آن در تشخیص و آموزش

مدرس : دکتر کاظمی، زمان : 25 و 26 مهرماه 1393.

دوره آموزشی ارزیابی سلامت جنسی و مدیریت مشکلات جنسی در افراد معتاد

دوره آموزشی ارزیابی سلامت جنسی و مدیریت مشکلات جنسی در افراد معتاد

مدرسین : خانم دکتر مرقاتی خویی، آقای دکتر اوحدی، آقای دکتر نیک فلاح، آقای دکتر سید علی آذین. زمان : 19 الی 23 مهرماه 1393

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اضطراب فراگیر

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اضطراب فراگیر

مدرس : دکتر لادن فتی، زمان : 24 مهرماه 1393.

دوره تخصصی سکس تراپی

دوره تخصصی سکس تراپی

مدرس : دکتر کیانوش زهراکار، زمان : 17 و 18 مهرماه 1393.

دوره آموزشی اختلالات روانی کودکان و نوجوانان: تشخیص و ارزیابی

دوره آموزشی اختلالات روانی کودکان و نوجوانان: تشخیص و ارزیابی

مدرس : دکتر حمید یعقوبی، زمان : ٣٠ مهرماه و ١ آبان ماه ١٣٩٣.

دوره آموزشی درمان مبتنی بر تعامل والد- فرزند برای مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان

دوره آموزشی درمان مبتنی بر تعامل والد- فرزند برای مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان

مدرسین : دکتر جعفر حسنی، دکتر شهرام محمدخانی. زمان : 17 ، 18، 24 و 25 مهرماه 1393

دوره آموزشی درمان شناختی حضور ذهن برای افسردگی

دوره آموزشی درمان شناختی حضور ذهن برای افسردگی

مدرس : دکتر پروانه محمدخانی، زمان : 16 و 17 مهرماه 1393.

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اضطراب کودکان

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اضطراب کودکان

مدرس : دکتر کارینه طهماسیان، زمان : 10 مهرماه 1393.

دوره آموزشی تربیت هوش اخلاقی در کودکان

دوره آموزشی تربیت هوش اخلاقی در کودکان

مدرس : خانم بهرامی، زمان : مهرماه 1393.

نتایج 31 تا 40 از 125 مورد