دوره آموزشی آشنایی با تئوری های روانکاوی

دوره آموزشی آشنایی با تئوری های روانکاوی

مدرسین : دکتر حسین اعتضادی و دکتر کامران جعفری نژاد

دوره آموزشی رواندرمانی تحلیلی

دوره آموزشی رواندرمانی تحلیلی

مهلت ثبت نام : تا اول مردادماه 1393

دوره آموزشی نوروسایکولوژی 1، 2 و 3 (مبانی، ارزیابی و آزمایش)

دوره آموزشی نوروسایکولوژی 1، 2 و 3 (مبانی، ارزیابی و آزمایش)

مدرس : دکتر حسن عشایری، زمان : 26 و 27 شهریورماه 1393

دوره آموزشی فرزند پروری اختلالات اضطرابی کودکان

دوره آموزشی فرزند پروری اختلالات اضطرابی کودکان

مدرس : دکتر کارینه طهماسیان، زمان : 22 شهریورماه 1393

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری جامع اختلال وسواسی اجباری

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری جامع اختلال وسواسی اجباری

مدرس : دکتر مجید محمود علیلو، زمان : 16 و 17 شهریورماه 1393

دوره آموزشی مقابله با خیانت های زناشویی

دوره آموزشی مقابله با خیانت های زناشویی

مدرس : دکتر مجید محمود علیلو، زمان : 15 شهریورماه 1393

دوره آموزشی رفتاردرمانی 1 ،2 و 3

دوره آموزشی رفتاردرمانی 1 ،2 و 3

مدرس : دکتر علی اکبر سیف، زمان : 8، 10 و 12 شهریورماه 1393

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی

مدرس : دکتر پروانه محمدخانی، زمان : 4، 5 و 6 شهریورماه 1393

دوره آموزشی اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست های تخصصی حوزه زوجین(نئو، کتل، RBI)

دوره آموزشی اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست های تخصصی حوزه زوجین(نئو، کتل، RBI)

مدرس : دکتر منصوره السادات صادقی، زمان : 29 و 30 مردادماه 1393

دوره آموزشی مداخله زود هنگام

دوره آموزشی مداخله زود هنگام

مدرس : دکتر فریده ترابی میلانی، زمان : 27 مردادماه 1393

نتایج 31 تا 40 از 111 مورد