دوره آموزشی چگونه با کودک خود گفتگو کنیم؟

دوره آموزشی چگونه با کودک خود گفتگو کنیم؟

مدرس : خانم کاتبی، زمان : آبان ماه 1393.

چهارمین دوره آموزشی تشخیص و درمان مشکلات جنسی

چهارمین دوره آموزشی تشخیص و درمان مشکلات جنسی

مدرس : دکتر محمد علی بشارت، زمان : 11 الی 13 آذرماه 1393

دوره آموزشی آشنایی با PMT و ارتقاء سلامت در تحکیم بنیاد خانواده

دوره آموزشی آشنایی با PMT و ارتقاء سلامت در تحکیم بنیاد خانواده

مدرس : دکتر ناصر صبحی، زمان : 30 آبان ماه 1393.

دوره آموزشی متدهای آرامش و تمرکز

دوره آموزشی متدهای آرامش و تمرکز

مدرس : استاد مرتضی شانهء، زمان : 23 آبان ماه 1393.

دوره آموزشی منشور ازدواج (طراحی مهندسی ازدواج)1

دوره آموزشی منشور ازدواج (طراحی مهندسی ازدواج)1

مدرس : استاد مرتضی شانهء، زمان : 22 آبان ماه 1393.

دوره آموزشی مشکلات ویژه یادگیری (مشکل بیان نوشتاری)

دوره آموزشی مشکلات ویژه یادگیری (مشکل بیان نوشتاری)

مدرس : سرکار خانم مژگان رمضانی، زمان : نیمه دوم مهرماه 1393.

دوره جامع تربیت روان درمانگر با رویکرد طرحواره درمانی

دوره جامع تربیت روان درمانگر با رویکرد طرحواره درمانی

مدرس : مژگان صلواتی، زمان : 21 آبان ماه 1393.

دوره آموزشی درمان اختلالات جنسی (اصفهان)

دوره آموزشی درمان اختلالات جنسی (اصفهان)

مدرس : دکتر آرش رمضانی، زمان : 22 الی 23 آبان ماه 1393.

دوره تخصصی اجرا و تفسیر آزمون های روانی شخصیت ( TATو NEO)

دوره تخصصی اجرا و تفسیر آزمون های روانی شخصیت ( TATو NEO)

مدرس : دکتر جعفر حسنی، زمان : 29 و 30 آبان ماه 1393

نتایج 31 تا 40 از 156 مورد