دوره آموزشی زمان بندی تمرین ذهنی

دوره آموزشی زمان بندی تمرین ذهنی

مدرسین : دکتر صادق نصری، دکتر خسرو حمزه و دکتر متشرعی. زمان : 5 و 6 آذرماه 1393

دوره آموزشی تفسیر تست شخصیتی MMPI-2

دوره آموزشی تفسیر تست شخصیتی MMPI-2

مدرس : دکتر حمید نصیری، زمان : 15 و 29 آبان ماه 1393.

دوره آموزشی کاربرد ERP در درمان وسواس

دوره آموزشی کاربرد ERP در درمان وسواس

مدرس : دکتر مجید محمودی علیلو، زمان : 10 آبان ماه 1393.

دوره آموزشی خانواده درمانی (مقدماتی و پیشرفته)

دوره آموزشی خانواده درمانی (مقدماتی و پیشرفته)

مدرس : دکتر رقیه موسوی، زمان : جمعه ها (بعداز ظهر)

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلال وسواس کودکان

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلال وسواس کودکان

مدرس : دکتر کارینه طهماسیان، زمان : 15 آذرماه 1393

دوره آموزشی قصه درمانی

دوره آموزشی قصه درمانی

مدرس : دکتر کارینه طهماسیان، زمان : 1 آذرماه 1393

دوره آموزشی تفسیر تست MMPI (ویژه متخصصان)

دوره آموزشی تفسیر تست MMPI (ویژه متخصصان)

مدرس : دکتر حمید یعقوبی، زمان : 13 و 14 آذرماه 1393

دوره آموزشی اختلالات یادگیری (ویژه متخصصان)

دوره آموزشی اختلالات یادگیری (ویژه متخصصان)

مدرس : دکتر ناصر صبحی، زمان : 7 و 8 آذرماه 1393

دوره آموزشی راهبردهای تنظیم هیجانی در درمان اختلالات روانشناختی

دوره آموزشی راهبردهای تنظیم هیجانی در درمان اختلالات روانشناختی

مدرس : دکتر جعفر حسنی، زمان : 13 و 14 آذرماه 1393

نتایج 31 تا 40 از 172 مورد