همایش باشگاه مغز

همایش باشگاه مغز

مدرس : دکتر اختیاری، زمان : 1 آبان ماه 1393.

دوره آموزشی شناخت بازی های مردم

دوره آموزشی شناخت بازی های مردم

مدرس : دکتر حنیف صادقی، زمان : آبان ماه 1393.

دوره آموزشی مداخله در بحران

دوره آموزشی مداخله در بحران

مدرس : دکتر ناصر صبحی قراملکی، زمان : 10 آبان ماه 1393.

دوره آموزشی پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

دوره آموزشی پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

مدرس : دکتر فرشاد محسن زاده، زمان : 8 و 9 آبان ماه 1393.

دوره آموزشی فنون و مهارت های تخصصی درمان های روانشناختی

دوره آموزشی فنون و مهارت های تخصصی درمان های روانشناختی

مدرسین : دکتر کیانوش زهراکار، آقای عباس سامی. زمان : 1 و 2 آبان ماه 1393

دوره آموزشی اجرا و تفسیر آزمون CBCL

دوره آموزشی اجرا و تفسیر آزمون CBCL

مدرس : دکتر حبیبی، زمان : 9 آبان ماه 1393.

دوره آموزشی اصول و فنون مصاحبه روان­شناختی

دوره آموزشی اصول و فنون مصاحبه روان­شناختی

مدرس : دکتر ناصر صبحی قراملکی، زمان : 9 آبان ماه 1393.

دوره آموزشی مداخله روانشناختی در بی وفایی ها و خیانت های زناشویی

دوره آموزشی مداخله روانشناختی در بی وفایی ها و خیانت های زناشویی

مدرس : دکتر مجید محمودی علیلو، زمان : 9 آبان ماه 1393.

دوره آموزشی مشاوره ازدواج

دوره آموزشی مشاوره ازدواج

مدرس : دکتر صادقی، زمان : 7، 8 و 9 آبان ماه 1393.

دوره آموزشی طرحواره درمانی پیشرفته

دوره آموزشی طرحواره درمانی پیشرفته

مدرس : دکتر حسن حمیدپور، زمان : 24 و 25 مهرماه 1393.

نتایج 1 تا 10 از 124 مورد