دوره آموزشی زوج درمانی

دوره آموزشی زوج درمانی

مدرس : دکتر سامرند سلیمی. زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی برنامه ریزی عصبی کلامی (NLP)

دوره آموزشی برنامه ریزی عصبی کلامی (NLP)

مدرس : دکتر امیرهوشنگ باقری. زمان : تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی درمان مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد ACT

دوره آموزشی درمان مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد ACT

مدرسان : خانم دکتر نوابی نژاد، خانم دکتر هنر پروران. زمان : 16 شهریورماه 1393

دوره آموزشی رفتاردرمانی شناختی اختلالات شایع شخصیت

دوره آموزشی رفتاردرمانی شناختی اختلالات شایع شخصیت

مدرس : دکتر ابوالفضل محمدی. زمان : 20 و 21 شهریورماه 1393

دوره آموزشی مدیریت خشم و هیجان های منفی (ویژه عموم)

دوره آموزشی مدیریت خشم و هیجان های منفی (ویژه عموم)

مدرس : ضحی سعیدی. رمان : 23 شهریورماه 1393

دوره آموزشی مشاوره پیش از ازدواج

دوره آموزشی مشاوره پیش از ازدواج

مدرس : دکتر ناصر صبحی قراملکی. زمان : 19 شهریورماه 1393

دوره آموزشی اختلالات روانی کودکی و نوجوانی: تشخیص و ارزیابی

دوره آموزشی اختلالات روانی کودکی و نوجوانی: تشخیص و ارزیابی

مدرس : دکتر حمید یعقوبی. زمان : 13 و 14 شهریورماه 1393

دوره آموزشی تشخیص و آسیب شناسی روانی 1 (اختلالات بزرگسالی)

دوره آموزشی تشخیص و آسیب شناسی روانی 1 (اختلالات بزرگسالی)

مدرسین : دکتر علیرضا عابدین و خانم سبا ناظمی. زمان : 20 مهرماه 93

دوره آموزشی مشاوره پیش از ازدواج

دوره آموزشی مشاوره پیش از ازدواج

مدرس : دکتر پریوش وکیلی، زمان : ١٩ شهریورماه ١٣٩٣

دوره آموزشی طرحواره درمانی

دوره آموزشی طرحواره درمانی

مدرس : دکتر شهرام محمدخانی، زمان : 20 و 21 شهریورماه 1393

نتایج 1 تا 10 از 123 مورد