دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری وسواس

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری وسواس

مدرس : دکتر فرشته موتابی، زمان : 12 و 13 آذرماه 1393.

دوره آموزشی اصول و مبانی درمان شناختی رفتاری

دوره آموزشی اصول و مبانی درمان شناختی رفتاری

مدرس : دکتر حسن حمیدپور، زمان : 5 و 6 آذرماه 1393.

دوره آموزشی زمان بندی تمرین ذهنی

دوره آموزشی زمان بندی تمرین ذهنی

مدرسین : دکتر صادق نصری، دکتر خسرو حمزه و دکتر متشرعی. زمان : 5 و 6 آذرماه 1393

دوره آموزشی تفسیر تست شخصیتی MMPI-2

دوره آموزشی تفسیر تست شخصیتی MMPI-2

مدرس : دکتر حمید نصیری، زمان : 15 و 29 آبان ماه 1393.

کارگاه تخصصی مصاحبه بالینی کودک و نوجوان (شیراز)

کارگاه تخصصی مصاحبه بالینی کودک و نوجوان (شیراز)

مدرس : دکتر مریم دلاوری، زمان : 7 و 8 آبان ماه 1393.

دوره آموزشی کاربرد ERP در درمان وسواس

دوره آموزشی کاربرد ERP در درمان وسواس

مدرس : دکتر مجید محمودی علیلو، زمان : 10 آبان ماه 1393.

دوره آموزشی خانواده درمانی (مقدماتی و پیشرفته)

دوره آموزشی خانواده درمانی (مقدماتی و پیشرفته)

مدرس : دکتر رقیه موسوی، زمان : جمعه ها (بعداز ظهر)

دوره آموزشی مداخله روانشناختی در بی وفایی ها و خیانت های زناشویی

دوره آموزشی مداخله روانشناختی در بی وفایی ها و خیانت های زناشویی

مدرس : دکتر مجید محمودی علیلو، زمان : 9 آبان ماه 1393.

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلال وسواس کودکان

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلال وسواس کودکان

مدرس : دکتر کارینه طهماسیان، زمان : 15 آذرماه 1393

نتایج 1 تا 10 از 169 مورد