دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری- سطح مقدماتی

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری- سطح مقدماتی

مدرس : دکتر مسعود جان بزرگی، زمان : 17 و 24 مردادماه 1393

دوره آموزشی ماتریکس 5

دوره آموزشی ماتریکس 5

مدرس : وطن خواه، زمان : 15 مردادماه 1393

دوره آموزشی ماتریکس 4

دوره آموزشی ماتریکس 4

مدرس : وطن خواه، زمان : 14 مردادماه 1393

دوره آموزشی ماتریکس 3

دوره آموزشی ماتریکس 3

مدرس : وطن خواه، زمان : 13 مردادماه 1393

دوره آموزشی ماتریکس 2

دوره آموزشی ماتریکس 2

مدرس : وطن خواه، زمان : 12 مردادماه 1393

دوره آموزشی ماتریکس 1

دوره آموزشی ماتریکس 1

مدرس : وطن خواه، زمان : 11 مردادماه 1393

دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی- مدیریت کارگاه

دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی- مدیریت کارگاه

مدرسان : افشین طیبی و منوچهری، زمان : 3 مردادماه 1393

دوره آموزشی آشنایی با بلوغ (ویژه عموم)

دوره آموزشی آشنایی با بلوغ (ویژه عموم)

مدرس : فاطمه نیک پرور، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی سلامت و تربیت جنسی در کودکی و نوجوانی (ویژه عموم)

دوره آموزشی سلامت و تربیت جنسی در کودکی و نوجوانی (ویژه عموم)

مدرسان : دکتر محسن دهقانی و فاطمه نیک پرور، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی چگونه رفتار آزارنده کودکمان را کنترل کنیم (ویژه عموم)

دوره آموزشی چگونه رفتار آزارنده کودکمان را کنترل کنیم (ویژه عموم)

مدرس : نسرین اسماعیلیان، زمان : با تکمیل ظرفیت

نتایج 1 تا 10 از 109 مورد