دوره آموزشی مهارت های حل مسئله و مذاکره (ویژه عموم)

دوره آموزشی مهارت های حل مسئله و مذاکره (ویژه عموم)

مدرس : دکتر مصطفی زارعان، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی چگونه رابطه جنسی را رضایت بخش نگه داریم؟ (ویژه عموم)

دوره آموزشی چگونه رابطه جنسی را رضایت بخش نگه داریم؟ (ویژه عموم)

مدرسان : دکتر محسن دهقانی و فاطمه نیک پرور، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی حل تعارض در روابط زناشویی (ویژه عموم)

دوره آموزشی حل تعارض در روابط زناشویی (ویژه عموم)

مدرسان : فاطمه نیک پرور و فاطمه میرمحمدی، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی مشاوره پیش از ازدواج (ویژه عموم)

دوره آموزشی مشاوره پیش از ازدواج (ویژه عموم)

مدرس : فاطمه نیک پرور، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی پیشگیری و درمان سوء استفاده جنسی در کودکان (ویژه عموم)

دوره آموزشی پیشگیری و درمان سوء استفاده جنسی در کودکان (ویژه عموم)

مدرسان : دکتر محسن دهقانی و فاطمه نیک پرور، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی استفاده نادرست از کامپیوتر و اینترنت (ویژه عموم)

دوره آموزشی استفاده نادرست از کامپیوتر و اینترنت (ویژه عموم)

مدرس : فاطمه نیک پرور، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی دوران نوجوانی و رفتارهای پرخطر (ویژه عموم)

دوره آموزشی دوران نوجوانی و رفتارهای پرخطر (ویژه عموم)

مدرس : فاطمه نیک پرور، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی چگونه با کودکان خود ارتباط برقرار کنید؟ (ویژه عموم)

دوره آموزشی چگونه با کودکان خود ارتباط برقرار کنید؟ (ویژه عموم)

مدرس : فاطمه نیک پرور، زمان : با تکمیل ظرفیت

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری- سطح مقدماتی

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری- سطح مقدماتی

مدرس : دکتر مسعود جان بزرگی، زمان : 17 و 24 مردادماه 1393

دوره آموزشی ماتریکس 5

دوره آموزشی ماتریکس 5

مدرس : وطن خواه، زمان : 15 مردادماه 1393

نتایج 1 تا 10 از 110 مورد