کارگاه آموزشی پرورش خلاقیت (شیراز)

کارگاه آموزشی پرورش خلاقیت (شیراز)

مدرس : دکتر سید محسن اصغری نکاح، زمان : 18 و 19 دی ماه 1393

دوره آموزشی تربیت مربی مهارت های زندگی (اهواز)

دوره آموزشی تربیت مربی مهارت های زندگی (اهواز)

مدرس : دکتر داودی، زمان : 18 و 19 دی ماه 1393

دوره تخصصی زوج درمانی (تشخیص و درمان اختلالات زناشویی)

دوره تخصصی زوج درمانی (تشخیص و درمان اختلالات زناشویی)

مدرس : دکتر کیانوش زهراکار، آقای عباس سامی. زمان : 18 و 19 دی ماه 1393

دوره تربیت مدرس آموزش مهارت‌های زندگی

دوره تربیت مدرس آموزش مهارت‌های زندگی

مدرس : دکتر شهرام محمدخانی، زمان: از اول دی ماه 1393

دوره آموزشی تکنیک های حل تعارض در زوج درمانی شناختی رفتاری

دوره آموزشی تکنیک های حل تعارض در زوج درمانی شناختی رفتاری

مدرس : دکتر فرشته موتابی، زمان : 17 و 18 دی ماه 1393

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری زوجی با تاکید بر مشکلات جنسی زنان

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری زوجی با تاکید بر مشکلات جنسی زنان

مدرس : دکتر پروانه محمدخانی، زمان : 17 و 18 دی ماه 1393

دوره آموزشی تحلیل رفتار متقابل (عموم)

دوره آموزشی تحلیل رفتار متقابل (عموم)

مدرس : خانم مرسا اسدرخت، زمان : روزهای شنبه

دوره آموزشی چگونه همسر مناسب انتخاب کنم؟ (عموم)

دوره آموزشی چگونه همسر مناسب انتخاب کنم؟ (عموم)

مدرس : آقای دکتر حمید یعقوبی، زمان : روزهای سه شنبه

دوره آموزشی چگونه همسر مناسب انتخاب کنم؟ (عموم)

دوره آموزشی چگونه همسر مناسب انتخاب کنم؟ (عموم)

مدرس : خانم زهره شفیعی، زمان : روزهای چهارشنبه

دوره آموزشی پرورش هوش هیجانی (عموم)

دوره آموزشی پرورش هوش هیجانی (عموم)

مدرس : دکتر مهدیه ملیانی، زمان : روزهای چهارشنبه

نتایج 1 تا 10 از 178 مورد