دوره تخصصی درمان سیستمی اختلالات خلقی (شیراز)

دوره تخصصی درمان سیستمی اختلالات خلقی (شیراز)

مدرس : دکتر علیرضا بوستانی پور، زمان : 21 آبان ماه 1393

دوره تخصصی مداخلات شناختی رفتاری در وسواس کودکان (شیراز)

دوره تخصصی مداخلات شناختی رفتاری در وسواس کودکان (شیراز)

مدرس : دکتر مریم دلاوری، زمان : 9 و 10 آبان ماه 1393

دوره تخصصی مشاوره و مداخله دربحران پیمان شکنی زناشویی (شیراز)

دوره تخصصی مشاوره و مداخله دربحران پیمان شکنی زناشویی (شیراز)

مدرس : دکتر علیرضا بوستانی پور، زمان : 22 و 23 آبان ماه 1393

کارگاه آموزشی مشاوره ازدواج

کارگاه آموزشی مشاوره ازدواج

مدرس : دکتر شمشیری، زمان : به زودی اعلام خواهد شد

دوره آموزشی تقویت تمرکز و حافظه با شیوه های ایروبیک ذهنی

دوره آموزشی تقویت تمرکز و حافظه با شیوه های ایروبیک ذهنی

مدرس : دکتر کامکاری، زمان : آذرماه 1393

دوره آموزشی امنیت غذایی و تغذیه کودکان

دوره آموزشی امنیت غذایی و تغذیه کودکان

مدرس : دکتر میلانی، زمان : آذرماه 1393

دوره آموزشی ایجاد عادت های جدید با روش های شناختی

دوره آموزشی ایجاد عادت های جدید با روش های شناختی

مدرس : دکتر اختیاری، زمان : 13 آذرماه 1393

دوره آموزشی باج گیری عاطفی در زندگی مشترک

دوره آموزشی باج گیری عاطفی در زندگی مشترک

مدرس : دکتر فیاض بخش، زمان : آذرماه 1393

دوره آموزشی مثبت اندیشی 1

دوره آموزشی مثبت اندیشی 1

مدرس : دکتر دوایی، زمان : آذرماه 1393

دوره آموزشی ایجاد انگیزه در فرزندان

دوره آموزشی ایجاد انگیزه در فرزندان

مدرس : دکتر دوایی، زمان : آذرماه 1393

نتایج 1 تا 10 از 181 مورد