دوره آموزشی مشاوره جنسی قبل و بعد از ازدواج

دوره آموزشی مشاوره جنسی قبل و بعد از ازدواج

مدرس : دکتر روشن، زمان : 19و 20 تیرماه 1393

دوره آموزشی مربی گری پرورش خلاقیت

دوره آموزشی مربی گری پرورش خلاقیت

مدرس : دکتر پیرخائفی، زمان : 5و 6 تیرماه 1393

دوره آموزشی مداخلات روانشناختی در درمان اختلال اضطراب فراگیر

دوره آموزشی مداخلات روانشناختی در درمان اختلال اضطراب فراگیر

مدرس : دکتر محمودعلیلو، زمان : 22 خردادماه 1393

دوره آموزشی اختلالات یادگیری: تشخیص و درمان

دوره آموزشی اختلالات یادگیری: تشخیص و درمان

مدرس : دکتر صبحی قراملکی، زمان : 8و 9 خرداد ماه 1393

دوره آموزشی طرحواره درمانی

دوره آموزشی طرحواره درمانی

مدرس : دکتر حمیدپور، زمان : 31 اردیبهشت و 1و 2 خردادماه 1393

دوره اموزشی تشخیص و درمان اختلالات جنسی

دوره اموزشی تشخیص و درمان اختلالات جنسی

مدرس : دکتر روشن، زمان : 18 و 19 اردیبهشت ماه 1393

دوره آموزشی مداخله در خیانت های زناشویی

دوره آموزشی مداخله در خیانت های زناشویی

مدرس : دکتر محمودعلیلو، زمان : 12 اردیبهشت ماه 1393

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلال افسردگی

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلال افسردگی

مدرس : دکتر محمودعلیلو، زمان : 11 اردیبهشت ماه 1393

دوره آموزشی اختلال شخصیت مرزی: تشخیص و راهکارهای مشاوره با آن

دوره آموزشی اختلال شخصیت مرزی: تشخیص و راهکارهای مشاوره با آن

مدرس : دکتر محمودعلیلو، زمان : 10 اردیبهشت ماه 1393

نتایج 1 تا 10 از 116 مورد