دوره آموزشی طبقه بندی اختلالات روانی (DSM5 و تفاوت های آن با DSM- IV)

دوره آموزشی طبقه بندی اختلالات روانی (DSM5 و تفاوت های آن با DSM- IV)

مدرس : دکتر پروانه محمدخانی، زمان : 3 و 4 دی ماه ١٣٩٣

دوره آموزشی راهکارهای عملی برای درمان اختلالات یادگیری

دوره آموزشی راهکارهای عملی برای درمان اختلالات یادگیری

مدرس : خانم دکتر مریم بهنودی، زمان : 6 و 13 آذرماه 1393

دوره آموزشی انتخاب عاقلانه، زندگی عاشقانه (اهواز)

دوره آموزشی انتخاب عاقلانه، زندگی عاشقانه (اهواز)

مدرس : دکترعباسپور، زمان : پنج شنبه ها

دوره آموزشی فرزند پروری (اهواز)

دوره آموزشی فرزند پروری (اهواز)

مدرس : دکتر سجادی، زمان : پنج شنبه ها

دوره آموزشی مهارتهای زناشویی (اهواز)

دوره آموزشی مهارتهای زناشویی (اهواز)

مدرس : دکتر عباسپور، زمان : پنج شنبه ها

دوره آموزشی کنترل خشم (اهواز)

دوره آموزشی کنترل خشم (اهواز)

مدرس : دکتر داودی، زمان : یک شنبه ها

دوره آموزشی اختلالات جنسی (اهواز)

دوره آموزشی اختلالات جنسی (اهواز)

مدرس : دکتر امانی، زمان : 20 و 21 آذرماه 1393

دوره آموزشی روان درمانی مبتنی برتعهد و پذیرش (اهواز)

دوره آموزشی روان درمانی مبتنی برتعهد و پذیرش (اهواز)

مدرس : دکتر ایزدی، زمان : 6 و 7 آذرماه 1393

نتایج 1 تا 10 از 191 مورد