كد مطلب: 16062
تاريخ انتشار: 20 بهمن 1392 ساعت 09:05

بنیان‌های روان‌شناختی و بیولوژیکی حافظه

نویسنده: امید ساعد

درک پدیدۀ اعجاب‌انگیز حافظه مستلزم دیدی همه جانبه‌نگر نسبت به این توانایی شناختی بزرگ است. لازم است محقق و پژوهشگر علاقه‌مند به این حوزه از مبانی روان‌شناختی، عصب‌شناختی، آناتومیکی، نوروبیولوژیکی، بیوشیمیایی و نوروسیاکولوژیکی آن اطلاعات بسنده را داشته باشد.

این کتاب مشتمل بر 6 فصل است. در فصل اول سعی شده است مبانی روان‌شناختی حافظه، انواع، مبانی تمییز، و نوع‌شناسی آن در حد لزوم تشریح شود. فصل دوم به بیولوژی حافظه اختصاص داده شده است و در آن مباحثی از جمله مبانی سلولی و مولکولی، نقش نوروترانسمیترها در حافظه، مبانی بیوشیمیایی و بالاخره دوپارادایم عمده در حافظه یعنی دیدگاه موضع‌یابی در مقابل دیدگاه توزیعی تبیین شده است. فصل سوم شامل مباحثی عمده در نوروآناتومی و ساختارهای مغزی درگیر در کنش حافظه مانند ساختارهای میانی گیجگاهی (آمیگدال و هیپوکامپ)، ساختارهای غیر میانی گیجگاهی، قشر جدید، عقده‌های پایه، مخچه، تالاموس و ... است. به مبحث نوروسایکولوژی شناختی حافظه اخباری و غیر اخباری در فصل چهارم به طور مفصل پرداخته شده است. فصل پنجم کتاب به بحث لب پیشانی و نقش آن در حافظه و به خصوص حافظۀ کوتاه مدت و فعال اختصاص یافته است. و بالاخره، در فصل پایانی تعامل و ارتباط متقابل دو ساختار عمده سیستم میانی گیجگاهی در حافظه و بخصوص حافظۀ هیجانی را مطالعه خواهید کرد. در پایان هر فصل برای آگاهی و اطلاع بیشتر خوانندگان و علاقه‌مندان، منابع به صورت مجزا ذکر شده است که این امکان را فراهم می‌آورد که هر فرد با توجه به علاقه خود در حوزه مورد مطالعه‌اش منابعی جامع در اختیار داشته باشد.

انتشارات ارجمند

ارسال نظرات
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی :
وب سایت:
* متن نظر: