كد مطلب: 10964
تاريخ انتشار: 8 مهر 1392 ساعت 10:28

آرنولد لازاروس

نویسنده/مترجم: اسحق رحیمیان بوگر / حسین شاره

روان درمانی چندوجهی

در این کتاب شرح زندگی هیجان انگیز و امید بخش روانشناسی پرداخته شده است که به رغم محدودیت های دوران تحصیلی اش سرانجام دانشمندی برجسته و درمانگری تاثیر گذار می شود . چگونگی گذار از رفتار درمانی به درمان چندوجهی ، تفاوت های یکپارچه نگری والتقاط گرایی ، نظریه شخصیت و آسیب شناسی روانی ، روش های ارزیابی چندوجهی ، ساز و کارهای روان درمانی ، حوزه کاربرد و کارایی درمان چندوجهی و دست آخر مثال های موردی و پرسشنامه سنجش باورها از جمله مطالبی است که به گونه ای شایسته و دقیق در ای کتاب مورد کنکاش و توصیف قرار گرفته است.

انتشارات دانژه

ارسال نظرات
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی :
وب سایت:
* متن نظر: