پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 409
پاسخ ها: 1401
پرسش ها: 239
پاسخ ها: 745
پرسش ها: 630
پاسخ ها: 2195
پرسش ها: 796
پاسخ ها: 2411
پرسش ها: 220
پاسخ ها: 638
پرسش ها: 267
پاسخ ها: 886
پرسش ها: 37
پاسخ ها: 104
پرسش ها: 28
پاسخ ها: 72
پرسش ها: 444
پاسخ ها: 1427
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 40

حس برده بودن

8 آبان 1393 ساعت 13:07

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 28

افسردگی

8 آبان 1393 ساعت 13:06

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 26
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 16

ادامه تحصیل

8 آبان 1393 ساعت 13:04

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 25
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 33

خانوادگی

8 آبان 1393 ساعت 13:02

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 32

ازدواج

8 آبان 1393 ساعت 13:01

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 14

کنترل خشم

8 آبان 1393 ساعت 12:59

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 38

چکار کنم با عشق 2

8 آبان 1393 ساعت 12:59

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 42

سردرگمی در انتخاب هدف

7 آبان 1393 ساعت 14:59

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 80

عشق یا اذیت

7 آبان 1393 ساعت 14:59

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 22

برخورد باکودک

7 آبان 1393 ساعت 14:58

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 41

بلندپروازی و زندگی مشترک

7 آبان 1393 ساعت 14:57

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 43

شک به خود

7 آبان 1393 ساعت 14:56

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 35

با کم حرفی چکار کنم

7 آبان 1393 ساعت 14:55

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 34

خیال پردازی

7 آبان 1393 ساعت 14:54

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 35

شک داشتن

7 آبان 1393 ساعت 14:53

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 64

شلختگی و بی مسئولیتی

6 آبان 1393 ساعت 18:11

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 81

انتظارات از همسر

6 آبان 1393 ساعت 18:10

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 29

کودک

6 آبان 1393 ساعت 18:10

نتایج 1 تا 20 از 3063 مورد