پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 427
پاسخ ها: 1436
پرسش ها: 256
پاسخ ها: 778
پرسش ها: 655
پاسخ ها: 2248
پرسش ها: 849
پاسخ ها: 2515
پرسش ها: 240
پاسخ ها: 683
پرسش ها: 278
پاسخ ها: 908
پرسش ها: 37
پاسخ ها: 104
پرسش ها: 29
پاسخ ها: 74
پرسش ها: 465
پاسخ ها: 1476
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 39
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 45

گریه در انزال

3 آذر 1393 ساعت 15:10

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 28

افسردگی

3 آذر 1393 ساعت 15:09

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 23

اعتماد به نفس و فن بیان

3 آذر 1393 ساعت 15:06

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 38
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 31

افکار عجیب

3 آذر 1393 ساعت 15:02

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 23
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 43

تنبلی در درس خواندن

2 آذر 1393 ساعت 15:26

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 52

روان پزشکی

2 آذر 1393 ساعت 15:24

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 58

عاشقی یا دروغ؟؟

2 آذر 1393 ساعت 15:23

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 49
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 38

وسواس ششتشو دارم

2 آذر 1393 ساعت 15:17

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 41

اضطراب وتیک عصبی

2 آذر 1393 ساعت 15:14

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 50
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 91

تنهایی

1 آذر 1393 ساعت 15:35

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 55

تحصیلی

1 آذر 1393 ساعت 15:32

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 134

غریزه جنسی

1 آذر 1393 ساعت 15:30

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 65
نتایج 1 تا 20 از 3229 مورد