پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 405
پاسخ ها: 1396
پرسش ها: 236
پاسخ ها: 734
پرسش ها: 618
پاسخ ها: 2171
پرسش ها: 785
پاسخ ها: 2385
پرسش ها: 214
پاسخ ها: 628
پرسش ها: 265
پاسخ ها: 884
پرسش ها: 37
پاسخ ها: 104
پرسش ها: 28
پاسخ ها: 72
پرسش ها: 433
پاسخ ها: 1412
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 49

عدم موفقیت در ازدواج

1 آبان 1393 ساعت 13:30

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 68

چرا من نمیتوانم!!!

1 آبان 1393 ساعت 13:29

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 28

تربیت فرزند

1 آبان 1393 ساعت 13:28

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 61

سالها عاشقی

1 آبان 1393 ساعت 13:26

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 35

بلاتکلیفی و نگرانی

1 آبان 1393 ساعت 13:25

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 41

ناتوانی درکنترل علاقه ام

1 آبان 1393 ساعت 13:24

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 74
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 42
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 64

ازدواج وطلاق

30 مهر 1393 ساعت 17:21

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 65

تکرار یک کابوس

30 مهر 1393 ساعت 17:19

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 56
پاسخ ها: 1
بازدیدها: 48
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 50

وسواس فکری

30 مهر 1393 ساعت 17:15

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 57
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 34
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 21
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 86

درگیری با افکار

29 مهر 1393 ساعت 16:40

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 157
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 83
پاسخ ها: 1
بازدیدها: 78

خاطرات بعد از جدایی

29 مهر 1393 ساعت 16:36

نتایج 1 تا 20 از 3014 مورد