پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 362
پاسخ ها: 1308
پرسش ها: 214
پاسخ ها: 692
پرسش ها: 553
پاسخ ها: 2042
پرسش ها: 674
پاسخ ها: 2162
پرسش ها: 178
پاسخ ها: 561
پرسش ها: 235
پاسخ ها: 822
پرسش ها: 35
پاسخ ها: 100
پرسش ها: 21
پاسخ ها: 57
پرسش ها: 396
پاسخ ها: 1336
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 33

ازدواج

10 شهریور 1393 ساعت 16:05

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 16

استرس و اضطراب

10 شهریور 1393 ساعت 15:59

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 10
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 24

مشکل با خانواده

10 شهریور 1393 ساعت 15:52

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 22

مشکل روحی

10 شهریور 1393 ساعت 15:45

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 9

وابستگی شدید دختر 3 ساله ام

10 شهریور 1393 ساعت 15:43

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 22

عوض کردن رفتار

10 شهریور 1393 ساعت 15:41

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 33

نداشتن عشق به همسر

10 شهریور 1393 ساعت 15:39

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 60

دستپاچه شدن با دیدن دخترها!

9 شهریور 1393 ساعت 13:51

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 44

دختر بد اخلاقم

9 شهریور 1393 ساعت 13:51

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 36

بچه 15 ماهه

9 شهریور 1393 ساعت 13:50

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 106

خود ارضایی در خواب !!!

9 شهریور 1393 ساعت 13:49

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 53

تغییر در رفتار

9 شهریور 1393 ساعت 13:48

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 111

سوال زناشویی

9 شهریور 1393 ساعت 13:47

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 30

عدم اعتماد به نفس و اضطراب

9 شهریور 1393 ساعت 13:46

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 52
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 29

تعویض مهد کودک فرزندم

8 شهریور 1393 ساعت 15:20

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 127
پاسخ ها: 3
بازدیدها: 69

خود کم بینی

8 شهریور 1393 ساعت 15:18

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 63

استرس بیش از حد

8 شهریور 1393 ساعت 15:17

نتایج 1 تا 20 از 2661 مورد