پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 403
پاسخ ها: 1389
پرسش ها: 232
پاسخ ها: 730
پرسش ها: 614
پاسخ ها: 2165
پرسش ها: 778
پاسخ ها: 2375
پرسش ها: 213
پاسخ ها: 628
پرسش ها: 262
پاسخ ها: 876
پرسش ها: 37
پاسخ ها: 104
پرسش ها: 27
پاسخ ها: 70
پرسش ها: 431
پاسخ ها: 1406
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 37
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 32

نداشتن تمرکز بر درس خواندن

28 مهر 1393 ساعت 15:53

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 28

مشکل در لبخند زدن

28 مهر 1393 ساعت 15:51

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 43

زندگی با مرد بچه صفت

28 مهر 1393 ساعت 15:51

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 28

طلاق

28 مهر 1393 ساعت 15:50

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 30
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 52

خود ارضایی

28 مهر 1393 ساعت 15:41

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 38

درد و تکرار

28 مهر 1393 ساعت 15:25

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 90

من تو رویام

27 مهر 1393 ساعت 15:49

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 103

شخصی

27 مهر 1393 ساعت 15:47

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 52
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 55

خستم ناراحت پشیمون

27 مهر 1393 ساعت 15:45

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 44

روان

27 مهر 1393 ساعت 15:43

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 37

ترس از رانندگی

27 مهر 1393 ساعت 15:42

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 45

تردید

27 مهر 1393 ساعت 15:41

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 104

لطفابه من کمک کنید

26 مهر 1393 ساعت 17:22

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 77

ادامه یا طلاق2

26 مهر 1393 ساعت 17:21

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 113
نتایج 1 تا 20 از 2990 مورد