پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 430
پاسخ ها: 1445
پرسش ها: 257
پاسخ ها: 780
پرسش ها: 660
پاسخ ها: 2258
پرسش ها: 854
پاسخ ها: 2520
پرسش ها: 244
پاسخ ها: 690
پرسش ها: 281
پاسخ ها: 914
پرسش ها: 38
پاسخ ها: 104
پرسش ها: 29
پاسخ ها: 74
پرسش ها: 466
پاسخ ها: 1479
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 43
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 37

کم رویی

6 آذر 1393 ساعت 12:07

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 52

این دردبه ظاهربی درمان

6 آذر 1393 ساعت 12:07

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 33

ارتباط چشمی

6 آذر 1393 ساعت 12:03

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 22
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 21

امید به اینده

6 آذر 1393 ساعت 12:02

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 18
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 40
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 37

دست زدن به وسایل دیگران

5 آذر 1393 ساعت 15:12

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 72

تنفر از مردها و ازدواج

5 آذر 1393 ساعت 15:11

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 28
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 53

چیکار کنم؟

5 آذر 1393 ساعت 15:08

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 44

استرس شدید

5 آذر 1393 ساعت 15:06

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 57

افکار ازار دهنده

5 آذر 1393 ساعت 15:04

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 45

شل و ول

5 آذر 1393 ساعت 15:03

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 52
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 42

استرس و عدم تمرکز

4 آذر 1393 ساعت 15:11

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 123

عطش شدید و باور نکردنی

4 آذر 1393 ساعت 15:10

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 51

مشورت

4 آذر 1393 ساعت 15:09

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 62

مشکل

4 آذر 1393 ساعت 15:06

نتایج 1 تا 20 از 3252 مورد