پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 241
پاسخ ها: 1013
پرسش ها: 139
پاسخ ها: 536
پرسش ها: 401
پاسخ ها: 1696
پرسش ها: 364
پاسخ ها: 1460
پرسش ها: 123
پاسخ ها: 433
پرسش ها: 146
پاسخ ها: 620
پرسش ها: 18
پاسخ ها: 65
پرسش ها: 15
پاسخ ها: 47
پرسش ها: 296
پاسخ ها: 1112
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 25
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 25

خانوادگی

28 فروردین 1393 ساعت 11:39

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 17

اعتماد بنفس پایین

28 فروردین 1393 ساعت 11:36

پاسخ ها: 6
بازدیدها: 55

وسواس فکری یا osd

27 فروردین 1393 ساعت 16:29

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 60
پاسخ ها: 4
بازدیدها: 45

قطع رابطه با خانواده همسر

27 فروردین 1393 ساعت 16:25

پاسخ ها: 5
بازدیدها: 39
پاسخ ها: 7
بازدیدها: 70

پیشگیری از اسکیزوفرنی

26 فروردین 1393 ساعت 16:05

پاسخ ها: 6
بازدیدها: 72

ترس از زندگی و شک به خدا

26 فروردین 1393 ساعت 16:03

پاسخ ها: 6
بازدیدها: 123

آزار جنسی

26 فروردین 1393 ساعت 15:56

پاسخ ها: 5
بازدیدها: 71

طلاق یا ادامه زندگی

26 فروردین 1393 ساعت 15:51

پاسخ ها: 6
بازدیدها: 129

مشکل باهمسر

25 فروردین 1393 ساعت 15:32

پاسخ ها: 6
بازدیدها: 84

رد کردن خواستگار

25 فروردین 1393 ساعت 15:30

پاسخ ها: 4
بازدیدها: 102
پاسخ ها: 5
بازدیدها: 53
پاسخ ها: 6
بازدیدها: 101

آیا من افسرده ام ؟

24 فروردین 1393 ساعت 16:08

پاسخ ها: 4
بازدیدها: 37

از جیغ زدنهای کودکم عصبی شدم

24 فروردین 1393 ساعت 16:24

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 68

عدم ثبات احساسی

24 فروردین 1393 ساعت 16:27

نتایج 1 تا 20 از 1741 مورد