پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 332
پاسخ ها: 1247
پرسش ها: 191
پاسخ ها: 650
پرسش ها: 510
پاسخ ها: 1955
پرسش ها: 601
پاسخ ها: 2022
پرسش ها: 163
پاسخ ها: 532
پرسش ها: 219
پاسخ ها: 793
پرسش ها: 31
پاسخ ها: 91
پرسش ها: 19
پاسخ ها: 54
پرسش ها: 363
پاسخ ها: 1271
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 46

زندگیم به یه جا میخ شده

6 مرداد 1393 ساعت 14:26

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 18

چک شدن وضعیت سلامت روحی

6 مرداد 1393 ساعت 14:26

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 16

دروغ یا توهمات ذهنی؟؟

6 مرداد 1393 ساعت 14:22

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 25
پاسخ ها: 1
بازدیدها: 25

طلاق یا ادامه زندگی؟

6 مرداد 1393 ساعت 14:18

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 21

گذشته ها

6 مرداد 1393 ساعت 14:02

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 19

اشفتگی

6 مرداد 1393 ساعت 14:17

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 27

زیبایی بدون جذابیت!

6 مرداد 1393 ساعت 13:56

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 81

عدم علاقه به زندگی مشترک

5 مرداد 1393 ساعت 15:28

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 55

خودخواهی و دروغگویی همسرم

5 مرداد 1393 ساعت 15:28

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 54

ترس

5 مرداد 1393 ساعت 15:25

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 81

بی اعتقادی به خدا و امامان

5 مرداد 1393 ساعت 15:22

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 43

عدم تمرکز

5 مرداد 1393 ساعت 15:21

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 33

اهمال کاری در مطالعه

5 مرداد 1393 ساعت 15:10

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 30

کار کردن

5 مرداد 1393 ساعت 15:07

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 30

لجبازی کودک

4 مرداد 1393 ساعت 15:27

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 74

اختلال نمایشی

4 مرداد 1393 ساعت 15:26

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 93

گذشته

4 مرداد 1393 ساعت 15:25

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 132

سردی روابط

4 مرداد 1393 ساعت 15:25

نتایج 1 تا 20 از 2422 مورد