جستجوی روانشناسان

نام:

نام خانوادگی:

استان:

شهر:

راهکارهایی برای جلوگیری از نشخوار فکری

راهکارهایی برای جلوگیری از نشخوار فکری

افکار نگران کننده و نشخوارهای فکری به شدت در زندگی روزانه ما تداخل دارد. بدین معنا که در فکری گیر می کنیم و سپس مکرراً با ترس هایی مشابه مواجه می گردیم تا هنگامی که فریاد می زنیم: "بس است!!!"

گاهی برنده می شوید، گاهی یاد می گیرید

گاهی برنده می شوید، گاهی یاد می گیرید

جان سی. ماکسول/ مهسار مشتاق

آسیب شناسی روانی بر اساس 5 ـ DSM

آسیب شناسی روانی بر اساس 5 ـ DSM

ریچارد هالجین، سوزان کراس ویتبورن/ یحیی سیدمحمدی

اهرم های خوشبختی

اهرم های خوشبختی

آنتونی رابینز/ سیما فرجی

A Prophet

A Prophet

جوان 19 ساله ای به نام مالک به زندانی در فرانسه منتقل می‌شود. در آنجا وارد یک باند مافیایی می‌شود و در آنجا به قدرت می‌رسد...