جستجوی روانشناسان

نام:

نام خانوادگی:

استان:

شهر:

تغییرات کوچک، تفاوت های بزرگ

تغییرات کوچک، تفاوت های بزرگ

لورین سیدنی/ مژگان انصاری راد

شوق یادگیری

شوق یادگیری

باب سولو/ گلناز فم‌تفرشی

این‌گونه مدیریت کنید

این‌گونه مدیریت کنید

برایان امرسون، آن لوهر/ زینب‌ السادات خارقانی

من هم می توانم اینشتین را تربیت کنم

من هم می توانم اینشتین را تربیت کنم

محبوبه وفادار، الهام کامرانی

A Prophet

A Prophet

جوان 19 ساله ای به نام مالک به زندانی در فرانسه منتقل می‌شود. در آنجا وارد یک باند مافیایی می‌شود و در آنجا به قدرت می‌رسد...