جستجوی روانشناسان

نام:

نام خانوادگی:

استان:

شهر:

A Prophet

A Prophet

جوان 19 ساله ای به نام مالک به زندانی در فرانسه منتقل می‌شود. در آنجا وارد یک باند مافیایی می‌شود و در آنجا به قدرت می‌رسد...