جستجوی روانشناسان

نام:

نام خانوادگی:

استان:

شهر:

سرماخوردگی روانی را چقدر می شناسید؟

سرماخوردگی روانی را چقدر می شناسید؟

افسردگی و انواع آن

اکثر مردم، در طول زندگی خود، در زمان‌های بخصوصی احساس غمگین بودن و افسردگی را تجربه می کنند.

کاربرد گام به گام رفتار درمانی عقلانی- هیجانی در مربیگری زندگی

کاربرد گام به گام رفتار درمانی عقلانی- هیجانی در مربیگری زندگی

ویندی درایدن/ دکتر اسماعیل اسدپور، هادی غلام محمدی

موفقیت حرفه‌ای زنان

موفقیت حرفه‌ای زنان

شریل سندبرگ/ آزاده رادنژاد

ایجاد انگیزه پیشرفت و مقیاس سنجش آن

ایجاد انگیزه پیشرفت و مقیاس سنجش آن

محمود کاملی، ابوالفضل کرمی

درمان ذهن آگاهی اعتیاد

درمان ذهن آگاهی اعتیاد

ریکا ویلیامز، جولی کرافت/ ربابه نوری، محمدعلی نوری

بهانه بی بهانه

بهانه بی بهانه

وین دایر/ داود نعمت الهی

I am sam (من سام هستم)

I am sam (من سام هستم)

سام یک عقب مانده ذهنی است که همسر وی پس از به دنیا آودن فرزندشان او را ترک میکند. سام به ناچار و با کمک دوستانش او را بزرگ می کند و به سن 7 سالگی می رساند. اما در این هنگام به دلیل عدم توانایی او در نگهداری دخترش اقدام به گرفتن بچه از او میکنند...