جستجوی روانشناسان

نام:

نام خانوادگی:

استان:

شهر:

چطور تصمیم گیری درست داشته باشیم؟

چطور تصمیم گیری درست داشته باشیم؟

تصمیم گیری یک فرایند ذهنی یکپارچه است که ما معمولاً تا هنگامی که عواقب غیرمنتظرۀ انتخابمان آشکار نگردد از آن بی اطلاع هستیم. آنگاه با تعجب از خود می پرسیم: "چرا این گزینه را انتخاب کردم؟

پایان های ضروری

پایان های ضروری

هنری کلود/ اکرم اکرمی

گفت‌وگوهای می‌شه و نمی‌شه

گفت‌وگوهای می‌شه و نمی‌شه

احمد حلت، حمید کوثری، فرامرز کوثری

جادوی بیان

جادوی بیان

رابرت دیلتز / پویا امامی کردکندی

Memento

Memento

لئونارد شلبی یک مأمور بازرسی شرکت بیمه است که در جریان قتل همسرش حافظه کوتاه مدت خود را از دست داده، تلاش میکند تا قاتل همسر خود را بیابد و از او انتقام بگیرد...